При какиx значенияx А корень уравнения xа^2 — 5 = x + а равен -1

При какиx значенияx А корень уравнения x(а^2 — 5) =  x + а равен -1

   2a                   2 * 1

 • Решение задач с параметром
  x(а² — 5) =  x + а
  а
  ²х — 6х + а =0
  при х =  -1
  ² + а + 6 = 0 — решаем кв.ур. относительно переменной    а

  а² — а — 6 = 0
  D =  (-1)² — 4 *1 * (-6) = 1 + 24 = 25

  а1 = — b  + √D
             
   
   =  — ( —
                      2

  Ответ: -2; 3 

 •  1 —  5   = -2
  1) + √25    =    1 +  5   = 3
     =  — ( —
  1) — √25  
    =  
                      2

  а2 = — b  — √D
             
   2a                   2 * 1