Разложите на множители: 4 – 36 а²

Разложите на множители:
1. 4 – 36 а²                                                                                                                                  2.  а²– 16                                                                                                                              3. 144а2 – 25с²                                                                                                                   4. 49х² – 121а² 5. a² — 49         
                                                                                               6. 4 a² — 9 в²                                                                                                                           7. 4a² — 12а+9                                                                                                                                    8. 16a²в²-9х²у²                                                                                                                             9. 64a³ + 1                                                                                                                                          10. a³ + 8                                                                                                                              11. p²+10p+25        
12. 8a3 – 1 

  (12a-5c)(12a+5c)
  (7x-11a)(7x+11a)

 • (2-6a)(2+6a)
  (4ab-3xy)(4ab+3xy)
  10 не знаю
  9 не знаю
  (p+5) в квадрате
  (4-3)в квадрате
  12 не знаю
  (a-7)(a+7)
  (2a-3b)(2a+3b)
  (a-4)(a+4)