1Дано: 2Дано: 3Дано: 4Дано: U=220B U=220B J=2A U=120B

1)Дано:               2)Дано:                   3)Дано:             4)Дано:

  U=220B               U=220B                   J=2A                  U=120B

   J=2A                    R=1000N                R=50м               J=0,5A

   P=?                      P=?                          P=?                     t=10C

                                                                                              A=? 

 

 

 

                                                  Пожалуйста, помогите!

 • 1)
  P = U*I = 220*2 = 440 Вт

  2)
  P = U^2/ R = 48400/1000 = 48,4 Вт

  3)
  P = I^2 * R = 4*50 = 200 Вт

  4)
  A = I*U*t = 0.5*120*10 = 600 Дж