Куля висить на двох з*єднаних паралельно пружинах жорсткістю 16 Н/м і 23 Н/м. Період коливань кулі 2 с. Знайдіть масу кулі. Годинник маятник якого

Автор: | 26.11.2020

1. Куля висить на двох з*єднаних паралельно пружинах жорсткістю 16 Н/м і 23 Н/м.Період коливань кулі 2 с. Знайдіть масу кулі.
2. Годинник маятник якого має довжину 1 м, відстає за добу на 0.5 год.Як треба змінити довжину маятника,щоб годинник йшов правильно?
3. Два маятника ,довжини яких відрізняються на 11 см, здійснюють малі коливання в одному і тому ж місці на Землі.За однаковий час перший з них здійснює 30 коливань ,а другий 36 коливань.Визначте довжину кожного з маятників.

  86400-0.5*3600=84600 повних коливань. Значить його період дорівнює T2 =
  3600*24=86400 секунд.
  Дефектний маятник за цей час здійснює тільки
  маятника буде більшою. L2 = L1 – 0.11
  Для періодів справедливо: T1/T2 = sqrt(L1/(L1-0.11))
  Якщо t – той самий однаковий час досліду, то справедливо T1=t/n1 i T2=t/n2
  звідси T1/T2=n2/n1
  підставимо
  см.
  1
  Загальний
  84600/86400=0.979 секунд.
  Відношення довжини маятників пропорційно квадратам
  в попередню формулу n2/n1= sqrt(L1/(L1-0.11))
  Знайдемо n2/n1 =36/30=1.2
  квадрат цьог числа 1.44=L1/(L1-0.11)
  звідси L1=1.44*0.11/(1.44-1)=0.36м
  також знаходимо L2 = 0.36-0.11=0.25 м
  коефіцієнт жорсткості пружин k=39 Н/м.
  З формули для періоду коливань тягарця
  періодів коливань.
   L2 = L1* T2²
   одержуємо L2 =1*0.979²=0.959 м.
  Значить його
  треба зменшити приблизно на 4
  на пружині T=2*pi*sqrt(m/k)
  знайдемо m=T²*k/(4*pi)²

 • 3.
  M = 3.95 кг.
   
  Відповідь: 36 см, 25 см.   
  2
  Доба має

  Довжина 1