Яз двох населеных пунктiв вiдстань мiд якими 42 км виïхали одночасно назустрiч один одному два вершники. Перший ïхав зi швидкiстю 9 км/год а другий 12к

яз двох населеных пунктiв вiдстань мiд якими 42 км виïхали одночасно назустрiч один одному два вершники.Перший ïхав зi швидкiстю 9 км/год а другий 12км/год.через скiльки год воно зустрiнуться?

  •  v-42км                                                                                                                      v-9км/год                                                                                                                   v-12км/год                                                                                                               t-?                                     розв,язання                                                                        1) 9+12=21(км/год)-зближуються вершники                                                                  2) 42/ 21=2(год)                                                                                                        відповідь. через 2 години вони зустринуться.
  • 9+12=21 км/год — швид зближення
    42:21=2 год
    відп — через 2 години