ХИМИКИ РЕШИТЕ 4 ЗАДАНИЕ, там 5 реакций должно получится

ХИМИКИ РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 4 ЗАДАНИЕ, там 5 реакций должно получится

 • N2+3H2=2NH3
  4Nh3+3O2=2N2+6H2O
  NH3+HNO3=NH4NO3
  NH4NO3+NaOH=NaNO3+NH3+H2O
  4NH3+5O2=4NO+6H2O
 • N2 + 3H2 = 2NH3   синтез при 450 С и 60 атм
  4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O   — горіння
  4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O  — каталітичне окиснення на платиновій сітці
  NH3 + HNO3 = NH4NO3  — сполучення за донорно-акцепторним механізмом
  NH4NO3 + NaOH = NaNO3 + NH3 (газ) + H2O — якісна реакція на йон амонію у водних розчинах, можна також при нагріванні