Описание Юрыя Горава и Пора-леановича на беларуском языке !

описание Юрыя Горава и Пора-леановича на беларуском языке СРОЧНО НУЖНО!!!!!!

                                                                            ГОРАУ
  2 ПОРА ЛЕАНОВИЧ- ДУЭЛЯНТ, МЕТКИ СТРАЛОК, НЕШМАТСЛАЙНЫ, ЗАУСЁДЫ ИРАНИЧНЫ ЧАЛАВЕК.
 • 1 НЕДАВЕР КАПИТАНУ ЯК НАШЧАДКУ СЕПАРАТЫСЦКАЙ ФАМИЛИИ И УРАДЖЭНЦУ МАГИЛЁВА
  3 НАЗВЫЧАЙНАЯ УЗРУМАНАСЦЬ КАПИТАНА УВЕЧАРЫ 18 ЖНИУНЯ 1863 ГОДА(ШМАТ ГАВОРЫЦЬ И П.Е, АДМАУЛЯЕЦЦА ВЫСТАВИЦЬ ДАДАТКОВЫ КАРАВУЛ НА РАЦЭ)
  5 РАСКРЫЦЦЁ САПРАУДНАЙ ПРЫЛЫНИ ТАКИХ ПАВОДЗИН У ГУТАРЦЫ З ГОРАВЫМ И УЛАНАМ.
  4 ПРАЯУЛЕННЯ ДЫПЛАМАТЫЧНАСЦИ И ДАКЛАДНАСЦИ У ВЫКАНАННИ ВОИНСКАГА АБАВЯЗКУ У АДНОСИНАХ ДА ЖОНКИ КАМАНДЗИРА АУСТАНЦАЙ.
  1КАРЭННЫ РУСАК СА СТАРОЙ МАСКОУСКАЙ ФАМИЛИ, ЯКИ БЫУ ПАРАНЕНЫ У СУТАЧЦЫ З АТРАДМ ПАУСТАНЦАУ НАД рАКАВАМ И АДАСЛАНЫ У ТЫЛ НА ЛЯЧЭННЕ. 
  6 БЯССТРАШНЫЕ АПАВОДЗИНЫ У ЧАС ДУЭЛИ, ЯК ВЫНИК ПРАДУМАНАГА РАШЭННЯ АБ САМАПАКАРАННИ..